SİBER SUÇLAR

SİBER SUÇLAR

SİBER SUÇLAR 

Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi iletişim ve bilgi teknolojilerinin yaşamımızın merkezine girmesiyle birlikte sanal gerçeklik de kültürümüzün bir parçası olmuştur. Sanal gerçeklik ile birlikte yeni suç unsurlarının da oluşması tüm dünyada küresel bir sorunu da gündeme getirmiştir; Siber Suçlar.

Siber teknoloji, bir yandan bilgi ve iletişimi hızlandırıp kolaylaştırırken diğer yandan kötüye kullanım da bir o kadar hızlı ve kolay olmaktadır. Siber saldırılarla seçimlere müdahale edilebilmekte, elektrik, doğal gaz kesintileri, bankacılık ve iletişim sistemleri çökertilebilirken bireyin en mahrem alanına girmekten farklı istismar boyutlarını da kapsayan çeşitli sahtecilikleri içeren dev suçlar söz konusu olabilmektedir. Ülkeler artık en büyük yatırımlarını siber dünyaya yapmaktadır. Tüm dünyada yaşanan siber devrimi ıskalayan ülkelerin yeniden kurulan dünya düzenindeki yerinin neresi olacağını tahmin etmek çok da zor olmasa gerek.

Bilişim teknolojilerini olabildiğince verimli kullanıp araştırma ve geliştirmeye yatırımlar yaparak siber devrimin içinde yer almamız zorunlu görünüyor. Diğer yandan bilişimin kötüye kullanılmasıyla ortaya çıkan siber suç ve buna bağlı kavramlar ile bu suçun etkilerini irdelemek de zorunluluk. Yaşamımızı önemli ölçüde kolaylaştıran sanal dünya bir yandan da bu duruma uygun yeni hukuksal düzenlemeleri de zorunlu kılıyor. Siber suçlara yönelik uluslararası hukuk boyutunda daha kapsamlı düzenlemelerin yapılması ve her geçen gün etkisini arttıran siber suç olgusu üzerine sadece yerel değil evrensel bir yaklaşım gerektiğinin altını çizmeliyiz.

KİTAP İÇERİĞİ

Siber Zorbalık-Siber Mağduriyet ( Doç.Dr. Derya DENİZ, Arş. Gör. Hülya FİDANTEK),

Gözetleyen ve Gözetlenen Dünyada Dönüşen Mahremiyet Algısı ve Dijital Şiddet ( Dr.Öğr.Üyesi  Anıl ÖZGÜÇ)

Dijital Alanda Şiddet, Yıkıcılık ve Perversiyonun Psikanalitik Açıdan Değerlendirilmesi ( Dr. Psk.Kübra KOÇ, Dr.Öğr.Üyesi Elif Yavuz SEVER)

Siber Dünya Ütopyasında Bir Distopya: Stalking ( Psk. Burcu DEMİREL)

Toplumsal Cinsiyet Temelli Kadına Yönelik Teknoloji Destekli Zorlayıcı Kontrol ( Dr. Öğr. Üyesi Duygu BUĞA, Öğr.Gör. Sotirios KALFOGLOU)

 Lacancı Psikanalizde Sibernetiğin Mantığı: Dijital Varoluştan Dijital Şiddete ( Atakan YORULMAZ)

 Çevrimiçi Nezaketsizlik (İnsivilite) Ve Nefret Söylemi Üzerine Güncel Sosyal Teori ( Doç.Dr. Can ÇALICI)

Siber Şiddetin Bir Görünümü: Siber Linç ( Dr. Mehmet Aykut ERK, Doç.Dr. Sunay FIRAT)

Adli Psikiyatri Perspektifinden Çevrim İçi/Siber Suçlara Yaklaşım ( Uzm.Dr. Yasin Hasan BALCIOĞLU, Prof.Dr. Fatih ÖNCÜ)

Çevrimiçi Çocuk İstismarı (Makbule Kurt, Prof.Dr. Işıl Pakiş)

İnternet Bağımlılığı ve Çocukta Cinsel İstismar ( Uzm.Dr. Emre YULUĞ, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ)

Siber Suçlar ve Halk Sağlığı Yaklaşımı ( Uzm.Dr. Fatma ÖZDEMİR)

CSI Etkisi: Siber Dünya, Medya Ve Toplum İz Düşümü ( Dr. Öğr.Üyesi Naile Esra SAKA)

Sosyal Medya ve Cinsel Şiddet ( Uzm.Dr. Burak BULUT, Prof.Dr. Hakan Kar)

Siber Suç ve Suçluların Tespiti (Vahap EREN)

Dijital Kanıt Veri Tabanları ve Siber Güvenliğe Kriminolojik Yaklaşım (Burçak ÜNAL)

Siber Etik ( Öğr.Gör. Orhan ÖNDER, Prof.Dr. Gürkan SERT)

Ülkemizde Siber Güvenlik, Siber Suçlar ve Adli Yönü ( Abdullah GENÇAY, Prof.Dr. Nergis CANTÜRK)

Yeni Nesil Siber Suçlar Karşısında Çocuk ( Av. Mustafa Serhat KAŞIKARA)

Siber Suçlar Ve Bilirkişilik ( Uzm.Dr. Gökçe KARAMAN, Prof.Dr. İ. Özgür CAN)

Sanal Gerçeklik Ve Metaverse’in Adli Tıp ve Adli Bilimlerdeki Uygulamaları ( Aziz Can ERDADA, Dr.Öğr.Üyesi Güven Seçkin KIRCI, Prof.Dr. Erdal ÖZER)

Sikkeden Kriptoya Parada Sahtecilik ( Dr.Öğr.Üyesi Güven Seçkin KIRCI, Arş.Gör.Dr. Hacı Seyit BÖLÜKBAŞI, Prof.Dr. Erdal ÖZER)

Siber Suçlar Ve Maluliyet ( Uzm.Dr. Gökhan AKTÜRK, Prof.Dr. Nursel GAMSIZ BİLGİN)

https://www.akademisyen.com/tr/urun/siber-suclar-9786253992682