ADLİ TIP & ADLİ BİLİMLER

ADLİ TIP & ADLİ BİLİMLER

Adaletin toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında eşit olarak sağlanabilirliğine hizmet eden sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi eğitsel, teknolojik ve pozitif bilimler topluluğunu kapsayan adli bilimler multidisipliner bir alandır. Ve bu disiplinler içinde “Adli Tıp” önemli bir işleve sahiptir. Bilimin sürekli gelişim gösterdiği çağımızda, ülkemizde adli bilimler ve adli tıp alanında yaşanan ve medyada da sık sık gündeme gelen çeşitli olaylarda ve tartışmalarda bazı adli tıp kitaplarında yaşanan absurdite sınırını zorlayan değerlendirmelerin olması ve temel bir “textbook” gereksinimi elinizde tuttuğunuz kitabın oluşumunu sağladı.

“Adli Tıp & Adli Bilimler” kitabı yaklaşık 2 yıl önce güncel ve temel bir kaynak eser olarak hem bu alanlara hem de başta hukuk ve medya olmak üzere diğer disiplinlere yönelik olarak yola çıktı. Alanın çerçevesini kuşkusuz hukuk çizmektedir, ancak hukuksal normlar, sadece yerel değil evrensel hukuksal normlar ve tıbbi etik değerlere uygunluk göstermek ve bilimsel gelişmelere de koşut olmak durumundadır. Bu paradigma ile elinizde tutuğunuz kitabın tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp asistanları, adli tıp uzmanları, adli bilimlerin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere tıp, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji gibi çok çeşitli adli bilimler alanında çalışanlara en son güncel literatür bilgileri yanında yeni perspektifler de kazandıracağı kanısındayım. Kitabın okuyucuya, tıp biliminin bilimsel normlarını yasal boyutu ile irdeleme, değerlendirme, uygulama, diğer disiplinlerindeki gelişmeleri izleme, konsültasyon ve değerlendirme süreçlerinin bir parçası olma ve sadece ulusal ve evrensel hukuk konusunda bilgi sahibi olma değil aynı zamanda evrensel etik ilkelere de bağlı bir adli tıp/adli bilimler yaklaşımı kazandırmasını diliyorum.

 

1. Adli Bilimler

Prof.Dr. Halis DOKGÖZ, Dr.Öğr.Üyesi Uğur KOÇAK

2. Bilirkişilik

Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

3. Hekimlerin Yasal Sorumlulukları

Dr.Öğr.Üyesi Pınar BACAKSIZ, Prof.Dr. Erdem ÖZKARA, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

4. Tıbbi Uygulama Hataları

Prof.Dr. Erdem ÖZKARA, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

5. Ölüm ve Postmortem Değişimler

Prof.Dr. İmdat ELMAS, Doç.Dr. Gökhan ERSOY

6. Adli Entomoloji

Öğr.Gör. H. NihalAÇIKGÖZ

7. Adli Kimliklendirme

Prof.Dr. Sermet KOÇ, Doç.Dr. Muhammet CAN

8. Ani Beklenmedik ŞüpheliÖlümler

Prof.Dr. Mete GÜLMEN, Uzm.Dr. Kenan KAYA

9. Çocuk Ölümleri

Prof.Dr. Işıl PAKİŞ, Prof.Dr. Sermet KOÇ

10. Asfiksiler

Prof.Dr. Şerafettin DEMİRCİ, Prof.Dr. Kamil Hakan DOĞAN

11. Adli Otopsi

Doç.Dr. Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU, Prof.Dr. Yasemin BALCI

12. Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi

Dr,Dt. ElifGÜNÇE ESKİKÖY

13. Olay ve Olay Yeri Rekonstrüksiyonu

Prof.Dr. Çağlar ÖZDEMİR, Prof.Dr. Coşkun YORULMAZ

14. Adli Tıpta Orijin

Prof.Dr. Oğuz POLAT, Prof.Dr. SerhatGÜRPINAR

15. Yaralar

Prof.Dr. Nadir ARICAN, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

16. Ateşli Silah ve Patlayıcı Yaralanmaları

Prof.Dr. Fatma Yücel BEYAZTAŞ, Doç.Dr. CelalBÜTÜN

17. Adli Rapor

Prof.Dr. Hakan KAR, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

18. Çocuk İstismarı ve İhmali

Prof.Dr. Halis DOKGÖZ, Prof.Dr. Oğuz POLAT

19. Adli Görüşme

Doç.Dr. Sunay FIRAT

20. Cinsel Şiddet

Prof.Dr. Hakan KAR, Prof.Dr. Çağlar ÖZDEMİR

21. İnsan Hakları İhlalleri ve Tıbbi Belgeleme

Prof.Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI

22. Mobbing

Dr.Öğr.Üyesi  Derya DENİZ, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

23. Kadına Yönelik Şiddet

Prof.Dr. Oğuz POLAT, Prof.Dr. Ali Kemal YILDIZ

24. Adli Psikiyatri

Uzm.Dr. Lale TIRTIL, Prof.Dr. Ümit BİÇER, Prof.Dr. Gökhan ORAL

25. Adli Tıp ve Etik

Prof.Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ

26. Adli Genetik

Prof.Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU, Dr. ÖğrÜyesi Gavril PETRİDİS

27. Adli Toksikoloji

Prof.Dr. Serap Annette AKGÜR, Doç.Dr. Nebile DAĞLIOĞLU

28. Alkol

Doç.Dr. İ. Özgür CAN

29. Kriminalistik

Prof.Dr. Ali RızaTÜMER, Dr.Öğr.Üyesi  Mehmet CAVLAK

30. Kan Lekesi Model Analizi

Prof.Dr. Kemalettin ACAR

31. Adli Belge İnceleme

Prof.Dr. İsmail BİRİNCİOĞLU, Prof.Dr. Rıza YILMAZ

32. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Maluliyet

Prof.Dr. Nursel GamsızBİLGİN, Prof.Dr. Ahmet HİLAL, Prof.Dr. Necmi ÇEKİN

33. Yaş Tayini

Prof.Dr. Aysun Baransel ISIR, Prof.Dr. BoraBÜKEN

34. Adli Hemşirelik

Dr.Öğr.Üyesi  Nurcan HAMZAOĞLU, Prof.Dr. M.Fatih YAVUZ

35. Adli Antropoloji

Dr. Öğr.ÜyesiÖzgeÜNLÜTÜRK

36. Adli Odontoloji

Dr.Dt. Hüseyin AFŞİN

Ek 1. Avrupa Konseyi Temsilciler Kurulu Medikolegal Otopsi Kuralları

Ek 2. Adli Muayene Formları

Ek 3. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi