OLGULARLA ADLİ TIP & ADLİ BİLİMLER

OLGULARLA ADLİ TIP & ADLİ BİLİMLER

İçindekiler;

1. Bölüm Cinsel Şiddet Olgularının Değerlendirilmesinde Görüşmenin Önemi: Olgu Sunumu

 • 2. Bölüm Genital Muayeneye Onam Vermeyen Cinsel Şiddet Mağduruna Yaklaşım: İki Olgu Sunumu
 • 3. Bölüm Beden Muayenesine Onam Vermeyen Çocuk; Etik İkilem İle Karşılaşan Hekimin Tutumu Nasıl Olmalı?
 • 4. Bölüm Cinsel Saldırıya Uğrayan Bireye Yaklaşım ve Muayenede Yapılan Hatalar
 • 5. Bölüm Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğunun Şiddet Davranışı İle İlişkisinin Bir Vaka Örneği Üzerinden İncelenmesi
 • 6. Bölüm Duygusal İstismar Formu Olan Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu (EYS) Olgularında Vaka Yönetimi
 • 7. Bölüm Cinsel Saldırı Olgularında Ruhsal Durum Değerlendirmesinin Önemi
 • 8. Bölüm Cinsel İstismar Mağduru Bir Çocukla Psikoterapötik Çalışma: Travmanın Onarımı
 • 9. Bölüm Cinsel İstismar Mı, Tedavi Amaçlı İatrojenik Anal Yaralanma Mı?
 • 10. Bölüm Yıkanmaya ve Uzun Süre Geçmesine Rağmen Multispektral Kolposkop Yardımıyla Umblikusta Spermium Tespiti: Olgu Sunumu
 • 11. Bölüm Adli Tıp Pratiğinde Nadir Görülen Bir Olgu: Konjenital Adrenal Hiperplazi ve Pseudohermafroditizm Tanılı, Evlenme İsteği Olan Bir Çocuğun Yaş Tayini Açısından Değerlendirilmesi
 • 12. Bölüm Cinsel ve Fiziksel İstismar İddiasıyla Yönlendirilen, K Vitamini Eksikliği Olgusu
 • 13. Bölüm Ölümle Sonuçlanan ve Feth-İ Kabir Yapılan Munchausen By Proxy Sendromu Olgusu
 • 14. Bölüm Munchausen By Proxy Yoluyla Çocuk İstismarı: Bir Olgu Sunumu
 • 15. Bölüm İkilem: Bir Olgu Sunumu
 • 16. Bölüm Hasta Hekim İlişkisinde Cinsel Saldırı İddiası: Bir Olgu Sunumu
 • 17. Bölüm Tehlikeli Bir Çocuk İstismarı Türü: Bakım Verenin Yapay Bozukluğu
 • 18. Bölüm Cinsel İstismar Mağduru Olgunun Maluliyet Açısından Değerlendirilmesi
 • 19. Bölüm Bir Serbral Palsi Olgusu Üzerinden Engellilik Ve Adli Tıp
 • 20. Bölüm Cinsel Saldırı ve İşkence Bulguları Olan Self-Mutilasyon Olgusu
 • 21. Bölüm Ölümle Sonuçlanan Sarsılmış Bebek Sendromu: Olgu Sunumu
 • 22. Bölüm Boğazlama İle Üç Çocuğunu Öldüren Anne; Maternal Filisid Olgusu
 • 23. Bölüm Seri Tecavüz ve Tecavüze Kalkışma: Parafili Midir?
 • 24. Bölüm Bipolar Bozukluğun Adli Yönleri
 • 25. Bölüm Sosyal Medya Kullanımında Soruşturma Nedeni Olan Hekim-Hekim İlişkisi: Olgu Sunumu
 • 26. Bölüm Adli Bir Olgu (Çocuk Evliliği) Üzerinden İnsan Ticareti Kavramı
 • 27. Bölüm Ölümle Sonuçlanan Akran Zorbalığı: Bir Olgu Sunumu
 • 28. Bölüm Suça Sürüklenen Bir Çocuğun Psikosoyal Anatomisi
 • 29. Bölüm Yakın Dönem Trans Femisid Olgularına Dair Haberlerin “İdeal Mağdur” ve “Mağduru Suçlamak” Bağlamında Viktimolojik Analizi
 • 30. Bölüm Bir Üniversite Öğrencisi Cinayetinin Anatomisi: “Femisid”
 • 31. Bölüm Kalbe Penetran Kesici Delici Alet Yaralanması ile Gelen Aile İçi Şiddet Mağduru Hastada Gözden Kaçan Cinsel Saldırı
 • 32. Bölüm İradenin Bulanık Alanı: BDSM
 • 33. Bölüm Havva’nın Kaburgası: Şiddetin Kayıp İzleri
 • 34. Bölüm Maritisit Kavramının Kriminolojik ve Sosyolojik Olarak Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu
 • 35. Bölüm NREM Parasomniye Bağlı Uyku İlişkili Şiddet: Olgu Sunumu
 • 36. Bölüm Adli Psikiyatrik Değerlendirmede Biyopsikososyal Yaklaşımın Önemi: Cinsel İstismar Mağduru Bir Çocukta Süregelen Duygusal İhmal ve İstismarın Tespiti
 • 37. Bölüm Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) Sendromlu Kişinin Türk Medeni Kanuna Göre Değerlendirilmesine Adli Tıbbi Bakış
 • 38. Bölüm Anembriyonik Gebelik ve Minor/Major Travma Sonrası Gebelik Kesesinin Kaybı ve Adli Tıbbi Sonuçları: Olgu Sunumu
 • 39. Bölüm Akademide Meydana Gelen Bir Mobbing Olgusuna İlişkin Adli Psikolojik Değerlendirme
 • 40. Bölüm Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Beyaz Kod Uygulaması
 • 41. Bölüm Sağlık Hukukunda Tıbbi Bilirkişilik ve Bilimsel Mütalaa Olgusu
 • 42. Bölüm Adli Tıp Gözüyle İlaç Uygulama Hataları
 • 43. Bölüm Obezite Cerrahisi Sonrası Malpraktis İddiası
 • 44. Bölüm Diş Çekimi Sonrası Gelişen Orbital Sellülite Bağlı Görme Kaybı Olgusunda Adli ve Tıbbi Değerlendirme
 • 45. Bölüm Tıbbi ve Hukuki Açıdan Bilinçli Olarak Beslenmeyi Reddetme
 • 46. Bölüm Lokal Anestezi Uygulaması Sonrası Methemoglobinemi Tablosuyla Gerçekleşen Ölüm: Bir Tıbbi Uygulama Hatası Mı?
 • 47. Bölüm Bir Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (GETAT) Yöntemi Hirudoterapi’nin Etik ve Legal Tartışması: Olgu Sunumu
 • 48. Bölüm Adli Tıp Açısından İlliyet Zorluğu: Purtscher Retinopati
 • 49. Bölüm Madde Testinden Kaçış-Kaçamayış Olgu Serisi
 • 50. Bölüm İdrarda Madde Testi: Tatlı Bir Koku Hikâyesi
 • 51. Bölüm Madde Testlerinde “Doğru” Bilinen “Yanlış” Pozitif Sonuçlar: Amfetaminlere Özgü Bir Olgu
 • 52. Bölüm Metil Alkole Bağlı Ölüm Olgusunda Metil Alkol Düzeylerinin İzlenmesi ve Laboratuvar Bulgularına Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • 53. Bölüm Madde Kullanımında Çapraz Tolerans: Denetimli Serbestlik Kapsamında Bir Olgu
 • 54. Bölüm Transdermal Emilime Bağlı Metanol Zehirlenmesi: Bir Otopsi Olgusu
 • 55. Bölüm Porsuk Ağacı Zehirlenmesine Bağlı Ani Ölüm
 • 56. Bölüm Arı Sokması Sonucu Ölüm: İki Olgu Sunumu
 • 57. Bölüm Adli Olgularda Ses ve Anlambilimsel Çözümlemeler
 • 58. Bölüm Aynı Kişi Tarafından Yazılmış Tehdit ve Hakaret Mektuplarında Değiştirme
 • Gayreti ve Her İki Elin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
 • 59. Bölüm İmzadan Faydalanarak Senet Düzenlenmesi
 • 60. Bölüm Başka Amaçla Atılmış Bir İmzadan Faydalanılarak Sahte Senet Oluşturulması: Bir Olgu Sunumu
 • 61. Bölüm Kafa İçi Ateşli Silah Yaralanmalarında Fiziksel Aktivite Kapasitesi
 • 62. Bölüm Mermi Çekirdeği ile Oluşmuş İmajı Veren Yaralanma Olgusu
 • 63. Bölüm Çene Altında İki Adet Av Tüfeği Yaralanması İle İntihar Olgusu
 • 64. Bölüm Nitrogliserin Esaslı Dinamitin İmhası Sırasında Gerçekleşen Patlama Sonucu Ölüm Olgusu; Otopsi Bulguları
 • 65. Bölüm Bir Olgu Sunumu ile Yorgun Mermi Kavramının Potansiyel Tehlikelerinin Değerlendirilmesi
 • 66. Bölüm Ateşli Silah Mermi Çekirdeği Atipik Çıkış Yarası: Desteklenmiş Çıkış Yarası
 • 67. Bölüm Araç İçi LPG Parlamasına Bağlı Gelişen Yaralanmalara Medikolegal Yaklaşım-Olgu Sunumu
 • 68. Bölüm Likit Petrol Gaz Tankının Patlaması Sonucu Meydana Gelen Yanık Olgusu
 • 69. Bölüm Alev Gizleyen Yanığı: Üç Olgu Sunumu
 • 70. Bölüm Bacaktan Kalbe Giden Yol
 • 71. Bölüm Ölüm Molası
 • 72. Bölüm Frontal Lob Sendromunun Eşlik Ettiği İntihar Orijinli Boğazlama Vakası
 • 73. Bölüm Olgu sunumu: Yüksekten Atlama Suretiyle İntihar Eden Eşin, Diğer Eşin Üzerine Düşmesi Sonucu Gerçekleşen Çoklu Travma Olgusu
 • 74. Bölüm Elektroşok Cihazı Uygulanması ve Düşme Sonrası Gelişen Kafa İçi Kanamanın İlliyet Bağı Yönünden Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
 • 75. Bölüm İki Olgu Eşliğinde Maluliyet Hesaplamalarında Fark Hesabı
 • 76. Bölüm Paket Vücut Sendromu
 • 77. Bölüm Hemodiyaliz Kateterine Bağlı Sağ Atriumda Dev Trombüs Olgusu
 • 78. Bölüm Bilek Güreşi Nedeniyle Oluşan Humerus Cisim Kırığı
 • 79. Bölüm Dev Hücreli Myokardit: Bir Otopsi Olgusu
 • 80. Bölüm Radyolojik Olarak Kemik Kırığı Görünümü Veren Bir Anomali: Bipartite Patella
 • 81. Bölüm Eagle Sendromu Olan Ası Olgusunda Kalsifiye Stiloid Bağ Kırığı
 • 82. Bölüm Nadir Görülen Posttravmatik Karotiko-Kavernöz Fistül Olgusuna Adli Yaklaşım
 • 83. Bölüm Ani Kardiyak Ölümlerde Moleküler Otopsinin Önemi; Timothy Sendromu
 • 84. Bölüm Çürümüş Bir Cesedin Çok Parçalı ve Deforme Kafatası Kemiklerine Yapılan Manuel Rekonstrüksiyon ile Ölüm Şekli ve Suç Aleti Tespiti
 • 85. Bölüm Bıçaklanma Sonucu Penis Yaralanmasıyla Başvuran Olgu Sunumu
 • 86. Bölüm Diz Travmalı Erişkin Hastada Apofizit Sekeli - Kemik Kırığı Ayırıcı Tanısı: Osgood Schlatter Hastalığı
 • 87. Bölüm Kafa Travması Sonrası Meydana Gelen Ani Ölüm Olgusunda Olası Ölüm Mekanizmalarının Değerlendirilmesi ve İlliyet Bağı Sorunu
 • 88. Bölüm Obstruktif Uyku Apne Sendromuna Bağlı Ani Ölüm
 • 89. Bölüm Yüzde Sabit İz Niteliğinde Yaralanmanın Maluliyet Bakımından Değerlendirilmesi
 • 90. Bölüm Adli Raporlamada Karşılaşılan Nadir Radyolojik Görüntülere Sahip Olgular
 • 91. Bölüm Bir Ani Ölüm Nedeni Olarak Aritmojenik Kardiyomiyopati
 • 92. Bölüm Kraniektomi Defektinin Engellilik Yönetmeliği’ne Eklenmesi Gerekliliği: Olgu Sunumu
 • 93. Bölüm Trafik Kazalarında Araç İçi Konumların Tespitinde El Parmak Kırığı
 • Yol Gösterici Olabilir Mi? – Bir Olgu Sunumu
 • 94. Bölüm Miyokard İnfarktüsünün Nadir Ama Ölümcül Bir Komplikasyonu;
 • Sol Ventrikül Duvar Rüptürü
 • 95. Bölüm Otopside Tespit Edilen Olağandışı Yabancı Cisim Aspirasyonu Olgusu